Vocaal Ensemble Sancti Cordis Roeselare

juni 2009

Logo Hartje

Jaargang 23, nummer 4 juni 2009

Vanwaar komen we? (10)

Rita en Jan wonen in de Kasteelstraat.

De Kasteelstraat is een verbindingsstraat tussen de Zuidmolenstraat en de Bornstraat en ligt in het verlengde van de Kasteeldreef en de Sterrebosstraat. De Kasteelstraat ligt voor een groot stuk op de bedding van de vroegere Kasteelwegel. Deze Roeselaarse voetweg werd zo genoemd omdat hij naar het domein van het Sterreboskasteel leidde.

In de eerste urbanisatie van dit gebied wou de bouwmaatschappij De Mandel aan de westelijk zijde van de Kasteelwegel woningen laten optrekken. In 1934 verwierf de stad verschillende percelen grond voor het openen van de straat. In 1937 werden met oude kasseien van vijf vernieuwde steenwegen van de provincie en de staat wegenwerken in de stad uitgevoerd. Zo kreeg de Kasteelstraat een kasseiweg van drie meter breed.
Na de Tweede Wereldoorlog trok de maatschappij De Mandel een nieuwe woonwijk op aan de oostelijke zijde van de Kasteelstraat.

Het Kaasterkasteel in het Sterrebosdomein

Het kasteel dateert uit de zestiende eeuw. Het is een van de best bewaarde renaissancekastelen van het land. Op het einde van de zeventiende eeuw kwam de heerlijkheid Rumbeke in de handen van de familie de Thiennes. Jacob I de Thiennes liet de bestaande herenhoeve tot een landhuis in renaissancestijl omvormen. De kern van het gebouw, de centrale toren, werd uitgebreid met een westelijke vleugel en een kapel met verdieping. Rond 1765 werd de ingang verplaatst en kreeg die een Louis XV–stijl. De meeste wallen rond het kasteel werden toen gedempt. Sedertdien is het kasteel geen waterkasteel meer. Ondertussen is het een beschermd monument.
In 2000 werd het door de Beroepsvereniging van Autobus– en Autocarondernemers van West–Vlaanderen en de busmaatschappij Busworld aangekocht en hersteld. Ze hebben er hun bureaus ingericht. Het parkdomein is eigendom van de provincie West–Vlaanderen.

Muzikaal alfabet (1)

In een twintigtal bijdragen, alfabetisch gerangschikt, maken we kennis met enkele bekende of minder bekende muziektermen. We houden het kort en eenvoudig en we streven zeker geen volledigheid na. In dit nummer starten we met de letter:

A

 • A capella
  • Afkomstig van "alla cappella", wat betekent: zoals in een kapel, in kerkstijl. Het is een vocaal werk zonder instrumentale begeleiding. Oorspronkelijk sloeg deze term enkel op religieuze muziek, later ook op profane.
 • Adagio
  • Het Italiaanse "ad agio" betekent "op zijn gemak". Het is de aanduiding voor een langzame, gedragen beweging. Het is ook de titel van trage muziekstukken, zoals bijvoorbeeld het gekende Adagio van Albinoni.
 • Allegro
  • Vlug, levendig en vrolijk.
  • Het is een der oudste muzikale tempo-aanwijzingen.
  • Het wordt vaak gebruikt in combinaties, zoals:
  • allegro molto = zeer snel
  • allegro non tanto = niet te snel
  • allegro con fuoco = snel en vurig
  • allegro moderato = gematigd snel
  • allegro assai = zeer levendig.
 • Allegretto
  • is een beetje minder rap.
 • Andante
  • Langzaam en rustig voortgaande. Het is ook de titel van muziekstukken, zoals het Andante cantabile uit het Eerste strijkkwartet van Tsjaikovski. Een Andantino is een kleiner muziekstuk, van lieflijke aard en lichtjes vlugger.
 • Antifoon
  • Aanvankelijk was de antifoon een kort gezang (een of meer regels tekst met een eigen melodie), een soort keervers dat na elk couplet van een psalm of lofzang werd herhaald. Het was meestal een beurtzang tussen priesters en gelovigen, later ook tussen twee koren.

Portretgalerij (24)

Charles Wood (1866–1926)

Het innig mooie, maar uitermate delicate Oculi omnium (*) dat we van onder het stof haalden, is van deze Ierse componist

Charles Wood werd geboren in het Noordierse Armagh, waar hij zich in de kathedraal al vroeg kon bekwamen in harmonie en contrapunt, onder de leiding van Charles Stanford.
Hij studeerde verder muziek aan de Royal College of Music in Londen. In 1888 trok hij naar Cambridge waar hij aan verschillende colleges organist werd. In 1897 werd hij er lector harmonie en contrapunt. Toen zijn leermeester Stanford er in 1924 stierf, volgde hij hem op als Professor of Music aan de University of Cambridge.

Zijn veeleisende smaak en fijnzinnig aanvoelen zijn te merken in verscheidene werken voor koor en orkest. Hij schreef ook een paar kortere opera’s en publiceerde een boek met Ierse volksliederen. Gedurende zijn laatste levensjaren was hij heel actief en uiterst productief in het componeren van kerkmuziek en korte koorwerken. Naast veel andere liturgische liederen schreef hij ook een 20–tal Magnificats en 30 "anthems" of godsdienstige hymnen.
Maar zijn omvangrijkste kerkelijke werk is de Markuspassie (1921) die, anders dan in zijn overige werken het geval is, een ernstige plechtstatigheid en strakke soberheid uitstraalt.

Hij overleed in Cambridge in 1926.

Hier volgt de tekst van het lied Oculi omnium met vertaling:

Oculi omnium in Te sperant
et Tu das escam illorum in tempore opportuno.
Gloria Tibi Domine. Amen

De ogen van allen zijn hoopvol op U gevestigd, Heer,
en Gij geeft hen voedsel ten gepaste tijde.
Aan U zij lof, Heer. Amen.

Varia

Proficiat

Jan en Rita mochten zich op 27 april 2009 verheugen bij de geboorte van hun eerste kleinkind, Flore, dochtertje van Jan Selschotter en Heidi Wyffels.

Twee families ontmoeten elkaar onder de Japanse kerselaars

Een schoondochter uit Mongolië is ons gegeven.
Haar broer, zopas afgestudeerd in Tokio, nodigt ons uit: "Alsjeblieft bezoek mij als ge kunt. Mochten wij mekaar in Japan ontmoeten, het zou prachtig zijn. Ik kan u Tokio helemaal laten zien."

Deze reis ondergingen we met veel emotie. Onze familieband werd van dag tot dag inniger. Tijdens ons laatste avondmaal vernamen we hoe jonge levens in moeilijke omstandigheden overleven. Wij keerden huiswaarts met de ervaring dat de sterkste emotie bij het reizen niet de nieuwe verte is, het andere avontuur, de steeds verschuivende horizon – daar is geen raad voor – maar de herinnering, zeker als die is verbonden met liefde, en met pijn of gemis.

Jacques en Beatrijs

Weet je het nog?

1. Wie heeft dit jaar de Koningin Elisabethwedstrijd gewonnen?
2. Wie heeft dit jaar het Eurovisiesongfestival gewonnen?

Antwoorden onderaan

Wat we begrijpen ...

Het motto indachtig "dat we beter zingen wat we begrijpen", volgt hier de vertaling van het laatst aangeleerde lied Come my soul, waarvan de toonzetting toegeschreven wordt aan Joseph Haydn.

Kom, mijn ziel, gij moet wakker zijn; nu breekt een nieuwe dag aan over de aarde. Kom naar Hem toe die deze pracht tot stand bracht. Zorg dat je teruggeeft al wat je zwakke kracht vermag.

Verwelkom blij de zon die terugkeert. Het vuur van uw krachten moet klaar zijn om te branden. Want de nacht is veilig geëindigd. God heeft met zijn zorg uw hulpeloze uren behoed.

Bid dat Hij elke inspanning altijd mag begunstigen wanneer uw bedoeling goed en trouw is, maar dat Hij u altijd mag tegenhouden en tot inkeer brengen wanneer u kwaad zou willen nastreven.

Misbruik Gods gulle gaven maar niet. Weiger het licht niet, maar gehoorzaam de stem van zijn Geest. U zal bij Hem vertoeven, het licht bewaren dat alle dingen in een wolkeloze dag omhult.

Unieke handschriften ontdekt

In het aartsbisschoppelijk archief van Mechelen werd een tot op vandaag onaangeroerde collectie van 140 handschriften met barok-muziek geïnventariseerd en bestudeerd. Het gaat om een unieke collectie Italiaanse barokmuziek. De handschriften dateren uit de periode van 1700 tot 1720 en zijn afkomstig uit Milaan, Napels en Rome. Ze werden door een Mechelse notabele in 1739 aan het kapittel van de Sint-Romboutskerk geschonken.

Ons 3de Ardennenoffensief

Alhoewel het hoofdkwartier de exacte plannen nog niet kan onthullen, worden toch al troepenbewegingen voorbereid in de omgeving van La Roche–en–Ardenne. De data voor het offensief werden al vrijgegeven: 19, 20 en 21 maart 2010. Een uitgebreide briefing wordt voorzien in het najaar.

Nieuw orgel in Roeselare

Roeselare is een kerkorgel rijker: een heus pijporgel met twee klavieren, een bonte variatie aan registers en een stervormig orgelpedaal. Op donderdagavond 4 juni was dit orgel in al zijn glorie te bekijken en te beluisteren in de Sint–Godelievekerk. Maestro Roberto Padoin, concertorganist en orgelleraar aan het Conservatorium van Venetië, speelde het orgel in.

De keuze tussen twee orgels die tweedehands beschikbaar waren, viel uiteindelijk op dit Engelse orgel, gebouwd door Conacher & Company, een bekende orgelfirma in Yorkshire. Dit orgel bezit immers mooie begeleidingsregisters, o.a. "violin diapason" en "viol d’orchestre", die uiterst geschikt zijn om kerkzang te ondersteunen.

Bazielhumor

Baziel schildert witte strepen op de weg.
Na zijn eerste voormiddag werk komt de baas op controle.

Baas: "En Baziel, hoe ver zitten we al?"
Baziel: "100 meters."
Baas: "Dat is schitterend."
Aan het einde van de dag wil de baas weten hoeveel het er nu zijn.
Baziel: "125 meters."
Baas: "Maar, Baziel, hoe kan dat? Deze morgen 100 en na de middag maar 25?"
Baziel: "Ja maar, de afstand naar die verfpot wordt almaar groter!"

Simpel

– Waarom liggen verloren zaken altijd op de laatste plaats waar je hebt gekeken?
– ??
– Omdat je stopt met zoeken van zodra je ze gevonden hebt.

Activiteitenkalender

 • Zaterdag 15 augustus 2009, om 10.30 uur en om 11.30 uur in de Sint–Bernarduskerk te Nieuwpoort.
 • Zondag 16 augustus 2009, om 11.00 uur in de Onze–Lieve–Vrouwekerk te De Panne.
 • Koorreis: zaterdag 12 september 2009. Vertrek om 08.15 uur.
 • Allerheiligen, zondag 1 november 2009, om 11.00 uur in de Onze–Lieve–Vrouwekerk te De Panne.
 • Allerzielen, maandag 2 november 2009, om 19.00 uur in de Sint–Amandskerk te Roeselare.
 • Sint–Cecilia, zaterdag 21 november 2009, om 17.30 uur in de Sint–Amandskerk te Roeselare, waarna koorfeest in de COFAR te Rumbeke.

Antwoorden

 • Antwoord 1:
  • De Australische violist, geboren in Taiwan: Ray Chen. Juist zoals in 2005 werd België tweede. Toen met de Antwerpenaar van Bulgaarse oorsprong: Yossif Ivanov, nu met de Brusselse violist Lorenzo Gatto.
 • Antwoord 2:
  • De Noor Alexander Rybak met het lied Fairytale.

Terug