Vocaal Ensemble Sancti Cordis Roeselare

mei 2010

Logo Hartje

Jaargang 24, nummer 3 mei 2010

Versje voor Moederdag?

Mama

Mama was een schat,
die kookte, naaide en dagelijks bad,
nooit was haar iets te veel,
ieder kreeg altijd zijn deel
en papa kreeg voor ieder klusje
altijd weer een dankbaar kusje.

Helaas, ’t is over met de pret:
mama zit op ’t internet.
Nog steeds is papa in de weer,
maar hij krijgt geen kusje meer.
Hij zit vaak zielig voor de buis,
want mama liefkoost nu de muis.

Nooit meer is er appeltaart.
’t Is hotmail nu, dotcom en apenstaart.
Zelden is er nog iets warms te eten,
haar kookkunst is ze helemaal vergeten.
Ze wil internetten uur na uur.
Pa zet nu zelf de pan op ’t vuur:
een stuk worst of een kroket,
want mama zit op ’t internet.

Laatst verloor ze duizend yen,
poker spelend met Dzjapaen,
 en een man uit San Francisco
wil nu met haar naar de disco.
Ze gedroeg zich als een jonge meid
en nu raakt z’ hem niet meer kwijt.
Papa gaat alleen naar bed,
want mama zit op ’t internet.

Vanwaar komen we? (14)

Lena woont in de Oude Stadenstraat.

De Oude Stadenstraat maakte van oudsher deel uit van de huidige Stadenstraat en heette dan ook zo.

De Stadenstraat en de Oude Stadenstraat zijn een restant van een veel langere straat die indertijd vanuit de Hoogleedsesteenweg naar Staden liep. Door de aanleg van de Diksmuidsesteenweg in de jaren 1840 werd er een groot deel van de Stadenstraat door de nieuwe steenweg ingepalmd. Sedertdien noemde men de Stadenstraat wel eens Oude Stadenstraat, alhoewel de officiële benaming niet veranderde. Met de doorsnijding van de Stadenstraat en de Zilten door de grote ring R32 moesten in deze beide straten naam–wijzigingen doorgevoerd worden. De rechte straat die van de Hoogleedsesteenwg vertrekt, behield de naam Stadenstraat. De doodlopende, kronkelende zijstraat die oorspronkelijk bij de Stadenstraat hoorde, werd de Oude Stadenstraat genoemd.

Muzikaal alfabet (5)

E

 • Entr’acte
  • Instrumentaal tussenspel tussen twee bedrijven van een opera, ballet of toneel.
   Sommige entr’actes zijn een zelfstandig leven gaan leiden, zoals bijvoorbeeld de Entr’actes van Schubert voor de muziek van Rosamunde.
   In Frankrijk wordt deze term ook gebruikt om de pauze tussen twee bedrijven aan te duiden.
 • Etude
  • Meestal tamelijk korte muzikale compositie ter oefening of toetsing van de technische vaardigheid van de speler. Dit genre werk is een kunst op zichzelf gaan worden bij sommige componisten die uitzonderlijk moeilijke Etudes hebben geschreven die op concerten worden gespeeld. Chopin en Debussy hebben reeksen Etudes pour piano geschreven.
 • Elegie
  • Oorspronkelijk een treurzang, zoals Les Elegies van Purcell. In de romantische periode hoort de elegie tot het instrumentale domein. Bekend zijn de Twee Elegische Melodieën van Grieg en de Elegie uit de Serenade voor strijkers van Tsjaikovski.

Internationaal Orgelfestival Roeselare

Aan het orgel: Etienne Walhain

Wanneer wij op 24 juni in de Sint–Michielskerk zingen ter gelegenheid van de elfde editie van het Internationaal Orgelfestival Roeselare, wordt het orgelconcert gebracht door Etienne Walhain. Wie is hij?

Etienne Walhain is titularis van de grote Orgels Ducroquet in de Notre–Dame Kathedraal van Doornik.

Hij werd in verschillende conservatoria opgeleid: allereerst het Koninklijk Conservatorium voor muziek van Bergen, waar hij verschillende Eerste Prijzen heeft gekregen voor harmonie, kamermuziek, muzikale analyse en orgel. Hij behaalde ook de Eerste Prijs voor Orgel aan het conservatorium van Cambrai (F). Hij heeft vervolgens aan het CNR van Lyon gestudeerd, waar hij met de grootste onderscheiding en gelukwensen van de jury werd bekroond met de "Prix de Perfectionnement". Nadien heeft hij nog de Eerste Prijs voor "organist–concertist" behaald aan het Hogere Conservatorium voor muziek te Luxemburg (GHL).

Momenteel zet Etienne Walhain zijn carrière als concertist voort. Hiervoor treedt hij vaak op in België, Frankrijk, Duitsland, Italië, het Groot–Hertogdom Luxemburg e.a. Hij verzorgde ook concertreeksen in de Verenigde Staten.

Onze begeleider aan het orgel: Eric Hallein

Met ons koor verzorgen wij die avond de vocale intermezzo’s. Aan het orgel worden we begeleid door Eric Hallein. Uit zijn curriculum plukten we wat volgt.

Na inleidende studies aan het Lemmensinstituut te Leuven startte Eric Hallein hogere muziekstudies aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel. Hij behaalde er diverse Eerste Prijzen (o.a. orgel, klavecimbel en kamermuziek), alsook de hogere diploma’s kamermuziek en klavecimbel. Hierna vervolmaakte hij zich aan het Conservatorium te Maastricht (Nederland), waar hij het Meesterdiploma en het Solistendiploma orgel behaalde. Hij verdiepte zich in de organologie en in de uitvoeringspraktijk van de oude muziek. In 1981 werd hij Laureaat van de Stichting Horlait–Dapsens.

Eric Hallein beheerst een omvangrijk repertoire. De oude muziek leerde hij kennen door het bespelen van historische instrumenten (orgel, klavecimbel en klavichord) uit de 16de tot de 18de eeuw of getrouwe replica’s van deze instrumenten. Hij legde zich eveneens toe op het oeuvre van Johann Sebastian Bach en tijdgenoten. Geïnspireerd door het symfonische orgeltype specialiseerde hij zich in het 19de– en 20ste- eeuwse orgelrepertoire.

Als concertorganist trad Eric Hallein op in de meeste landen van Europa, in Zuid–Afrika, de Verenigde Staten en Vietnam. Hierbij concerteerde hij in diverse Internationale Orgelfestivals.

Hij maakte verschillende opnames voor de Belgische radio, de Spaanse radio en de Poolse tv. Daarnaast realiseerde hij onder andere de cd’s Symfonische orgelmuziek uit Vlaanderen (1993) en Flor Peeters, Orgelwerken (1996), waarop hij composities uit het Vlaamse symfonische repertoire vertolkt.

Hij gaf meestercursussen in Zuid–Afrika (Kaapstad) en Vietnam (Saigon). In kamermuziekverband concerteerde hij met verschillende toonaangevende musici. Als organist–begeleider werkte hij met diverse koren, waaronder het kathedraalkoor van Ho Chi Minh stad (Saigon), St. Martin in the Fields (Londen), alsook met verschillende Belgische koren (o.a. Cantiamo, Roeselaars Kamerkoor, Vagantes).

Waar gaan we naartoe? (35)

Op 30 mei luisteren we in Voormezele de plechtige eucharistie op, die de H.-Bloedprocessie afsluit.
Over Voormezele kon je al een artikeltje lezen in het "Hartje" van mei 1999 (p. 207) en in het "Hartje" van april 2009 (p. 688).

Reeds in 744 was Voormezele vermeld onder de 800 parochies van het bisdom Terwaan. In 1559 kwam Voormezele onder het bisdom Ieper, in 1801 onder het bisdom Gent en in 1834 onder het bisdom Brugge.

Op de eerste plaats is Voormezele een oude abdijparochie. Deze abdij werd gesticht in 1068 door Isaac, de Heer van Voormezele. In 1069 werd dat door Drogo, bisschop van Terwaan, goedgekeurd. Het was een kapittel van wereldlijke kanunniken. Met de Franse Revolutie in 1794 werd de abdij verwoest en nooit heropgebouwd.

Tijdens de opgravingen van 1989 tot 1991 vond men grondvesten van de verwoeste abdij terug. Deze vondsten leidden tot de reconstructie van de bouwplannen van de augustijnenabdij die gespreid waren over vier bouwfasen.

Sedert 1977 is Voormezele een deelgemeente van Ieper.
Zoals veel gemeenten heeft ook Voormezele zijn bijnaam. De oudst bekende is deze van "papeters" of "paptelen".

Het dorp is ook bezaaid met 3160 grafstenen, diepe littekens van de Grote Oorlog 1914–1918. Vóór deze verwoesting telde het dorp vier mooie en rijke kastelen. Slechts één werd heropgebouwd: het "Elzenwallekasteel".
Daarnaast bewaart Voormezele nog een prachtig kleinood, iets waarover elke Voormezelenaar fier is: de relikwie van het Heilig Bloed. De H.-Bloedprocessie van zondag 30 mei zal dan ook, als elk jaar, weer alle Voormezelenaars en veel andere kijklustigen naar de dorpskern lokken.

Portretgalerij (27)

Karl Kempter (1819–1871)

We begonnen de Missa in C, op. 41 van Karl Kempter aan te leren ...

Deze componist werd op 17 januari 1819 in Limbach (Beieren) geboren. Hij was de oom van een andere componist, Lothar Kempter (1844–1918). Hij was kapelmeester aan de dom van Augsburg en componeerde vooral kerkmuziek: missen, gradualia, oratoria (Johannes der Täufer, Maria, Die Hirten von Bethlehem, Die Offenbarung). Hij verzorgde ook de publicatie van een boek met kerkgezangen: Der Landchorregent.

Hij behoorde tot het Cecilianisme, een beweging voor muzikale hervorming, geïnspireerd door de romantische belangstelling voor de muziek uit het verleden. Ze resulteerde in een beperkte opleving van de a cappellastijl van de 16de eeuw (de stile antico van Palestrina) en pogingen om de authentieke gregoriaanse koraalmuziek te reconstrueren.

Karl Kempter stierf in Augsburg op 11 maart 1871.

Varia

Proficiat

Maria en Maurits mochten zich op 26 maart 2010 verheugen bij de geboorte van hun tiende kleinkind, Emiel, zoontje van Karl Demuynck en Sabine Lamote.

Activiteitenkalender

 • Zaterdag 22 mei 2010, om 10.00 uur: huwelijksjubileum in de kapel van de Arme Klaren te Roeselare.
 • Zondag 30 mei 2010, om 16.30 uur: optreden t.g.v. de Heilig–Bloed–processie in Voormezele.
 • Donderdag 24 juni 2010, om 20.00 uur: optreden op het orgel–concert in de Sint–Michielskerk te Roeselare voor de Orgelkring.
 • Zondag 15 augustus 2010, om 10.30 uur en om 11.30 uur: in de Sint–Bernarduskerk te Nieuwpoort.
 • Zondag 22 augustus 2010, om 11.00 uur: in de Onze–Lieve–Vrouwekerk te De Panne.
 • Maandag 1 november 2010, om 11.00 uur (?): Allerheiligen in de Onze–Lieve–Vrouwekerk te De Panne.
 • Dinsdag 2 november 2010, om 19.00 uur: Allerzielen in de Sint–Amandskerk te Roeselare.
 • Zaterdag 20 november 2010, om 17.30 uur: Sint–Cecilia in de Sint–Amandskerk te Roeselare.
 • Zaterdag 25 december 2010, om 11.15 uur: Kerstmis in de Sint–Amandskerk te Roeselare.

Terug