Vocaal Ensemble Sancti Cordis Roeselare

Ontstaan

In 1930 werd te Roeselare de H.–Hartparochie officieel opgericht. Een kerk moest nog worden gebouwd. De erediensten gebeurden in een noodkerk, wat nu de parochiezaal is. Toen reeds was er een soort "kerkzang", maar van een kerkkoor was er zeker nog geen sprake. In oktober 1933 werd de nieuwe H.–Hartkerk ingewijd. Men zegt dat toen ook een koor werd opgericht. Zekerheden of documenten zijn daarover echter niet teruggevonden. Wat wel zeker is: een van de ex–leden die jammer genoeg overleden is, kwam begin 1934 op de parochie wonen en werd er meteen lid van het bestaande gemengde zangkoor. Dus mag gerust eind 1933 gezien worden als de begindatum van het koor.

In 1937 kwam dhr. Gustaaf Vanheule als koster in dienst en vond er inderdaad een koor. Staf was koster van het koor gedurende 51 jaar en in 1988 sloot hij zijn orgel voor de laatste keer. Hij was een erg gewaardeerde begeleider van het koor.

Koster Staf Vanheule

Gustaaf Vanheule
Bredene 6 juli 1916 - † Roeselare 11 april 1998

Na koster Callens kwam Gustaaf of "Staf" Vanheule in 1937 aan in de H.–Hartparochie als plaatsvervangend koster. Als uurwerkmaker was hij woonachtig in de Meensesteenweg, op een steenworp van de kerkdeuren van de H.-Hartkerk. Hij was een muzikant in hart en nieren en hij begeleidde van in het begin alle repetities en uitvoeringen van het koor. Hij werkte daarbij samen met zowel J. Devos als D. Berkein. Zelfs na zijn pensioen als koster bleef hij nog ongeveer een jaar de vaste begeleider van het koor. Na zijn actief lidmaatschap bleef hij de prestaties van zijn muzikale vrienden volgen tot kort voor zijn overlijden.

Zoals alle dergelijke verenigingen kende het koor zowel "vette" als "magere" jaren. In de jaren ’40 mocht er dan ook gesproken worden van een "topperiode". Enkele jaren lang bestond er naast een knapenkoor ook een groot gemengd koor. Toen dat laatste werd gesplitst in een apart mannen– en vrouwenkoor had de parochie dus drie actieve koren op dezelfde tijd.

De jaren vijftig waren een stuk minder spectaculair, vooral het mannenkoor slabakte en bestond in feite hoofdzakelijk op papier. In 1955, ter gelegenheid van een eremis, werd er weer wat gerepeteerd. Alhoewel het eigenlijk niet zo bedoeld was, bleef er een kern mannen die wilden verder gaan. Zo herrees het mannenkoor. In 1959 ten slotte werd, in het vooruitzicht van Kerstmis, besloten om het nog steeds bestaande meisjeskoor samen te brengen met het mannenkoor, zodat eind ’59 er weer een gemengd koor ontstond, onder de leiding van Jozef Devos.

Eredirigent Jef Devos

Jozef Devos
Meulebeke 31 maart 1914 - † Roeselare 27 april 1990

In 1955 werd er, ter gelegenheid van een eremis, een nieuwe impuls gegeven aan het zo goed als ter ziele gegaan koor onder impuls van medepastoor Vanhoutte. Hierbij werd Jozef Devos als dirigent aangesteld, een functie die hij in feite zowat 28 jaren zou volhouden. Hij zorgde ervoor dat het oorspronkelijke mannenkoor verrijkt werd met het toen bestaande meisjeskoor, zodat er eind 1959 terug een gemengd koor ontstond. Onder zijn leiding werkte het koor met wisselende kansen; sommige jaren met 60 en meer leden, andere jaren met wat minder. Hij legde de basis van wat de zanggroep in de daaropvolgende decennia zou weten te realiseren. Op 69-jarige leeftijd ging hij zelf op zoek naar een opvolger en vond die in de persoon van de huidige dirigent Dirk Berkein. Grootmoedig als hij was zette hij vrijwillig een stap terug en bleef nog enkele jaren zingend lid van het koor.

Zo werkten we voort met wisselende kansen, sommige jaren met 60 en meer leden, andere jaren met wat minder. Tot in de jaren ’70 bestond het repertorium van het koor voor een groot deel uit werken van Vlaamse toondichters. Componisten zoals: Ed. Mechelaere, C. Callebert, W. Parret, R. Ghesquière, H. Roelstraete, W. Ostijn en vele anderen stonden meermaals op het programma.

Vanaf de jaren ’70 voerde het koor echter ook meer en meer werken van buitenlandse grootmeesters en historische componisten uit. Van dan af kon men in de programma’s dikwijls namen aantreffen zoals: J. Deprez, Clemens non Papa, H. Schütz, J.S. Bach, G.F. Händel, W.A. Mozart, J. Haydn, F. Schubert, G. Stehle ... en nog zoveel anderen.

In 1983, na meer dan 28 jaar onder de leiding van Jozef Devos, die eigenlijk geen beroepsmuzikant was, maar het toch aandurfde en kon om uitvoeringen voor koor en orkest te dirigeren, werd er een nieuwe dirigent, namelijk Dirk Berkein gevonden. Met deze professionele muzikant en orkestleider heeft het koor in enkele jaren ondervonden wat het betekent om een dergelijk "muziektalent" als koorleider te hebben.