Vocaal Ensemble Sancti Cordis Roeselare

Visie

Het ‘Vocaal Ensemble Sancti Cordis’ is een vereniging van koorleden met als doelstellingen:

Het koor bezit een uitgebreid repertorium voor plechtige uitvaartdiensten, concerten ... en kan dus gecontacteerd worden voor dergelijke plechtigheden.

Het Vocaal Ensemble Sancti Cordis is een ‘freelance’–vereniging, die dus enkel tijdelijk en met gemeenschappelijke instemming ingehuurd kan worden door een opdrachtgever of organisator. De afspraken, het programma, de vergoedingen en eventuele speciale bijkomstigheden worden contractueel op voorhand vastgelegd.

Het koor wordt muzikaal geleid door een vaste dirigent en begeleid door één of meerdere ingehuurde muzikanten.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester, de dirigent en afgevaardigden uit de verschillende stemgroepen. Het is de taak van het bestuur de dagdagelijkse, financiële en praktische werking van het koor te behartigen. Zij nemen de beslissingen die de goede werking van de groep, het welzijn van de leden en de beoogde doelstellingen nastreven.

Het bestuur komt gemiddeld vier maal per jaar samen, maar kan uiteraard ook op verzoek van één van de bestuursleden uitzonderlijk samengeroepen worden.

De officiële zetel van de vereniging is gevestigd bij de voorzitter.

De feestelijke en ontspanningsactiviteiten van het koor zijn in handen van een ‘feestcomité’.

Het feestcomité bestaat uit 2 vaste leden + de leden van het bestuur. Bedoeling is nieuwe ideeën in te brengen bij de organisatie van nieuwjaarsetentje, koorfeest en eventuele andere gelegenheden.

Zowel de organisatie (voorstellen, ideeën, beslissingen ...) als de uitwerking (praktisch werk) van deze gelegenheden ligt in de handen van het volledige comité.

De twee vaste leden blijven de coördinatoren van de groep; zij hebben de praktische ervaring die normalerwijze ontbreekt aan de bestuursleden.

Alle beslissingen worden in vergadering en bij meerderheid (van stemmen) van het op dat moment zetelend comité genomen.

Voor het beschikbaar budget wordt jaarlijks een vraag gericht tot het algemeen bestuur.

Vaste data en afspraken zijn:

- nieuwjaarsetentje:    4de vrijdag van januari
- koorfeest:    zaterdag dichtst bij 22 november