Vocaal Ensemble Sancti Cordis Roeselare

Na 1983

In 1983 kwam de groep, toen nog onder haar vorige naam en verbonden aan de Roeselaarse H.–Hartparochie, onder de leiding van Dirk Berkein, en verzorgde jaarlijks gemiddeld 30 à 35 optredens.

Huidige dirigent Dirk Berkein

Dirk Berkein werd in 1961 geboren in Roeselare.

Na zijn humaniora aan het Klein Seminarie en een gevarieerde muziekopleiding (trompet, piano, gitaar, contrabas, zang, harmonie,...) aan de Academie voor Muziek en Woord te Roeselare, studeerde hij verder aan het Koninklijk Conservatorium van Gent waar hij prijzen voor notenleer en muziekgeschiedenis behaalde. Als jonge muzikant speelde hij o.m. in het Westvlaams Jeugdorkest en was hij lid van diverse koren en ensembles. Hij maakte vele jaren deel uit van de befaamde Capella Brugensis o.l.v. Patrick Peire. Als bariton was hij reeds meermaals solist in werken van J.S. Bach, M.A. Charpentier, G. Fauré, W.A. Mozart, L. Cherubini, J.G. Kühnhausen e.a. Als leraar Muzikale Opvoeding is hij verbonden aan het Instituut H. Familie te Ieper. Sinds 1983 is hij de vaste dirigent van het koor.

Onder deze nieuwe kracht, een professioneel muzikant en koorleider, heeft het koor sedertdien een aantal bijzondere opvoeringen gebracht. Naast de jaarlijkse uitvoeringen met Kerstmis, waarop concertmissen van Mozart, Haydn en Schubert gebracht werden, voerde het koor reeds de 'Marcus–Passion' van J.S. Bach uit en werkte mee aan de 'Mattheus–Passion' en de 'Johannes–Passion' van dezelfde componist.

In de daaropvolgende jaren zong het koor met sterren als "The Golden Gate Quartet", Ivan Rebroff, Marco Bakker en orkesten als Prima La Musica, Collegium Instrumentale Brugense en de Accademia Amanti dell’Arte. Belgische solisten zoals Hilde Coppé, Philip Defrancq, Lieve Maertens, Jan van der Crabben en Zeger Vandersteene verleenden hun medewerking aan optredens van het koor.

Gastdirigenten waren onder meer: Guy Vermandere, Dirk Vermeulen, Geert Soenen, Patrick Peire, Johan Duijck ...

In 1994 was het koor voor het eerst op de televisie te zien met een mis van M. Haydn en op Pasen 1996 zong het koor werk van A. Bruckner in de Eurovisiemis vanuit Brugge.

In 1997 trad het ensemble op in het Roeselaarse Cultureel Centrum De Spil met werk van Fr. Schubert en maakte samen met de solisten H. Coppé, L. Maertens en het orkest L’Estro Armonico een CD met muziek van J. Haydn.

De groep besliste in september 1998, na een principieel meningsverschil met de parochieleiding over de rol van een kerkkoor, te breken met de gelijknamige parochie en onafhankelijk verder te werken. De nieuwe naam ‘Vocaal Ensemble Sancti Cordis’ is, zoals de Latijnse naam reeds doet vermoeden, een verwijzing naar de vroegere binding met en het ontstaan op de H.–Hartparochie. Om juridische problemen te vermijden deed de groep afstand van haar koninklijke titel en haar naam; echter niet van haar muzikale reputatie en streven naar kwaliteit.

Aangezien meer dan dertig leden van het voormalig 40–koppig koor achter de beslissing van het bestuur en dirigent D. Berkein stonden, werkt het koor sedertdien verder aan zijn traditionele artistiek–religieuze uitvoeringen, maar nu als ‘freelance–koor’.

Sedert september 1998 trad het Vocaal Ensemble Sancti Cordis reeds meermaals op in verschillende steden van West–Vlaanderen. Zo verleende het koor in december ’99 zijn medewerking aan de uitvoering van het oratorium "Die Geburt Christi" van H. von Herzogenberg in het CC De Spil en voerde het de 'Missa brevis in G' Hob.XXII:3 van J. Haydn uit.

In 2000 zong het koor ondermeer voor aartsbisschop Monsengwo van Congo en voor kardinaal Schotte en was het te gast in Brussel voor het nationaal jubileum van de Vincentiusvereniging.

In 2001 werd samen met het koor De Mandelgalm, de Accademia Amanti dell’Arte en buitenlandse solisten een Benoit– en Verdiconcert uitgevoerd in het CC De Spil.

Het jaar 2001 werd afgesloten met een uitvoering van de 'Missa sub titulo S. Leopoldi' van Johann Michaël Haydn.

In 2002 werd vooral gewerkt aan de uitbreiding van het repertorium en werd op Kerstmis de "Missa brevis in G" KV 140 van W.A. Mozart uitgevoerd.

Vanaf januari 2003 werd gewerkt aan een nieuwe miscompositie van Ch. Gounod en L. Mozart.

Op Pasen 2003 werd de 'Messe brève en C majeur' van Gounod voor het eerst uitgevoerd in Beitem en in de daaropvolgende maanden werd ondermeer opgetreden in Roeselare, Voormezele, Ardooie, Kortemark, Nieuwpoort en De Panne. In december gaf het koor een advents– en kerstconcert in Voormezele (Ieper), trad het op in Oekene en werd er op Kerstmis 2003 in Roeselare een concertmis van J. Haydn met orkest en soli uitgevoerd.

In 2004 werd de 'Kurze Festmesse' van Ignaz Reimann uitgevoerd. Dit werk ging in première met nog enkele nieuwe meerstemmige gezangen op Pasen 2004 in de St.–Amandskerk van Roeselare. Voor het eerst in vijf jaar werd ook in de vieringen van de goede week en op paaszaterdag in Roeselare opgetreden (St.–Amandsparochie en Ter Dreve).

Op Kerstmis 2004 zong het koor samen met soli en orkest de 'Missa brevis in C' KV 259 van Mozart.

Ten gevolge van het succes dat het Vocaal Ensemble Sancti Cordis oogstte in 2004 op de St.–Amandsparochie, werd de zanggroep voor alle belangrijke kerkdiensten en hoogdagen van 2005 en 2006 vastgelegd. Ondertussen werd de "Landmesse in C" van Robert Führer ingestudeerd en reeds op Pasen 2005 uitgevoerd. Vanaf begin 2006 werkte het koor aan de uitbreiding van het repertorium met ondermeer het 'Ave verum' van Ch. Gounod en de 'Missa brevis in D' van I. Reimann. Zowel in 2005 als in 2006 werd er ondermeer opgetreden in Kortemark, Nieuwpoort, De Panne, Torhout, Roeselare... Traditioneel eindigde het werkjaar 2006 met de kerstuitvoering in Roeselare. Samen met een 11–koppig orkest werd de "Missa brevis in G" KV 49 van W.A. Mozart uitgevoerd.

In het voorjaar van 2007 stond het 'Magnificat' van Fr. Durante op het programma. Samen met enkele andere Roeselaarse koren zong Sancti Cordis dit werk op het jubileumconcert (10 jaar De Spil) op 17 maart 2007. Het koor werkte daarvoor samen met het ‘Collegium Instrumentale Brugense’ onder de leiding van Johan Duijck (dirigent van het koor van de VRT en dat van het Londense St. Martins–in–the–field). Verder werd er opgetreden op diverse locaties in Roeselare, Rumbeke, Koksijde, Nieuwpoort, De Panne ...

Voor de vierde maal sloot Sancti Cordis zijn werkjaar af met een kerstoptreden in de Roeselaarse Sint–Amandskerk. Samen met enkele solisten en 9 muzikanten brachten de koorleden de ‘Missa brevis in G-Dur’ "Rorate coeli desuper" van Joseph Haydn.

Het jaar 2008 werd zoals gewoonlijk aangevat met het instuderen van een nieuwe meerstemmige kyriale. Deze keer viel de keuze op de 'Caeciliamesse' van R. Führer. Deze bijna ‘Mozartiaanse mis’ stond voor het eerst op het programma op de plechtige hoogmis van Pasen.

Nadien was het koor bezig met de voorbereiding van de ‘Missa brevis in C’ KV 220, beter bekend als de ‘Spatzenmesse’, voor de kerstuitvoering. Zoals de vorige jaren werd de uitvoering ervan een groot succes.

Bij de start van het nieuwe werkjaar 2009 werd de 'Missa suavis est Dominus' van Johann Valentin Rathgeber aangeleerd. Deze kyriale ging in première op de hoogdag van Pasen in de Roeselaarse St.-Amandsparochie.

In het najaar werd het koor gecontacteerd door het 'Draadpoppentheater' uit Roeselare, om mee te werken aan de muziek van hun nieuwste productie. In hun opdracht zong het koor in de opname van het slotlied op een tekst van actrice Machteld Ramoudt en muziek van Toon Van Belleghem.

In de kerstviering van 2009 zong het koor samen met 2 soli en een 11-koppig orkest de 'Missa brevis in F (Jugendmesse)' van J. Haydn.

Het werkjaar 2010 werd een moeilijk jaar door de ernstige ziekte van de dirigent. Toch slaagde het koor erin om op alle hoogdagen uitvoeringen te verzorgen in en buiten Roeselare. In juni zong het koor een concert in samenwerking met de Doornikse organist Etienne Walhain op uitnodiging van de Roeselaarse Orgelkring Adriaan Willaert.
Met kerstmis voerde het Vocaal Ensemble ondermeer de 'Missa brevis in d' KV 65 van W.A. Mozart uit.

Bij de aanvang van 2011 werkte het koor aan de 'Missa in C' van Karl Kempter, waarvan de première doorging op Pasen. Dit werk werd ook nog uitgevoerd ondermeer in Nieuwpoort en De Panne. Ook in het pittoreske kerkje van Ramskapelle bij Knokke werd er opgetreden.

Zoals de voorbije acht jaar sloot het koor zijn werkjaar af met een concertmis, meer bepaald de 'Missa sub titulo S. Leopoldi' van Johann Michaël Haydn op de St.-Amandsparochie te Roeselare.

Na het eerste optreden van 2012 op het St.-Amandsfeest werd gewerkt aan de nieuwe kyriale: de 'Missa 2 pro populo' van de Tjechische componist Johannes Nepomuk Skraup en aan de voorbereiding voor de Goede Week en Pasen 2012.
Tevens werd er tweemaal opgetreden in de prachtige O.L.Vrouw-ter-Potteriekerk te Brugge op uitnodiging van de Confrérie van O.L.V. van de Potterie. Bovendien zong het koor ook in traditionele gastgemeenten als Nieuwpoort en De Panne.

Het jaar werd afgesloten met een uitvoering van de 'Missa brevis in F (Jugendmesse)' van J. Haydn op Kerstmis.

Voor 2013 stond ondermeer een uitvoering van diezelfde concertmis in de Gentse St.-Michielskerk op het programma, alsook de 'Missa a tre canti' van Fr.J. Krafft in een historisch exacte bezetting. Deze laatste kyriale werd gebracht op Pasen in St.-Amandskerk te Roeselare.
Verder zong het koor naast zijn traditionele Roeselaarse optredens ondermeer in enkele steden aan de kust alsook in Kortrijk.

Met Kerstmis werd de 'Missa Sancti Joannis de Deo' (Kleine Orgelmesse) van J. Haydn uitgevoerd met een kamerorkest van tiental instrumentisten.

Sedert februari 2014 was het koor bezig met het instuderen van een nieuwe kyriale: de 'Missa in F' van Maximilian Stadler. De eerste uitvoering daarvan ging door op Pasen.

Op Pinksteren zong het koor diezelfde 'Missa in F' tijdens een radiomis voor VRT's Radio 1 vanuit de St.-Tillokerk te Izegem.

Op Kerstmis 2014 zong het koor voor het laatst in de vertrouwde St.-Amandskerk de 'Missa brevis in C' KV 259 van W.A. Mozart. Het werd een hoogstaand maar ook emotioneel afscheid van een kerk waar we tien jaren te gast waren en die vanaf 2015 spijtig genoeg definitief gesloten werd.

Met heel veel onzekerheden werd het werkjaar 2015 aangevat. Ondanks het verlies van onze thuisbasis werd er toch een tiental keren opgetreden met als hoogtepunt de opvoering van J. Haydn's 'Missa Sancti Joannis de Deo' (Kleine Orgelmesse) op 22 augustus 2015 in de St.-Martinuskerk te Oekene.

Vanaf 2016 heeft het koor in een andere formule zijn werking verder gezet. Na een overgangsjaar waarin weliswaar minder dan vroeger werd opgetreden heeft het koorbestuur in onderling overleg met de koorleden beslist om zich om te scholen tot een 'uitvaartkoor'. Hierbij zal het koor vanaf 2017 praktisch volledig gespecialiseerd zijn in het opluisteren van begrafenissen. Dit zal zowel gebeuren met het gregoriaanse mannenkoor als in een meerstemmige gemengde versie. De toekomst is wellicht nog wat onzeker, maar ongetwijfeld zal Sancti Cordis ook deze nieuwe uitdaging met veel moed en zin voor kwaliteit aangaan.